Monthly Archives - December 2016

1 op 1 en duo trainingen

December 2016

Door de enorme belangstelling zijn 1 op 1 / duo trainingen momenteel niet beschikbaar, alleen groepstrainingen

Groepstraining is sowieso beter ok om de Meet en Greet te oefenen want dat is een groepsopdracht

Read more...