Betaling en Voorwaarden

Betaling:

Online Personal Coaching via Teams Meeting:

Na je inschrijving ontvang je de factuur. We verzoeken je het volledige bedrag binnen 24 uur aan ons over te maken.

Daarna is je plaats op de training gereserveerd,  en ontvang je alle informatie, tips en de opdrachten ter voorbereiding.

 

 

Annuleringsvoorwaarden:

Online Personal Coaching via Teams Meeting:

Indien je de training annuleert nadat je alle informatie hebt ontvangen dan wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Bij ziekte is het mogelijk de training te verzetten, alleen indien er een alternatieve datum beschikbaar is.

Privacy :

CABIN OK zal gegevens van deelnemer strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen en deze niet zonder toestemming van deelnemer aan derden ter beschikking stellen. daarbij volgen wij de privacywet AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten voor alle door CABIN OK op schrift gestelde en in digitale vorm aan de deelnemer aangeboden documenten zijn eigendom van CABIN OK.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van CABIN OK is het niet toegestaan deze te kopiëren, aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken, of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.

 

LOCATIE

Personal coaching via Teams Meeting