Locatie en Voorwaarden

Betaling:

Groepstraining:

Na je inschrijving ontvang je van ons een factuur van € 75,- voor de aanbetaling van de training. Betaling binnen 2 dagen.

Na betaling van de € 75,- aanbetaling ook ontvang je informatie over de training, sollicitatietips  en de opdrachten om je goed voor te bereiden op de training / selectie procedure.

Nadat de factuur van € 75,- is betaald, is je plaats op de training gereserveerd, de eind factuur ontvang je op een later tijdstip.

Online Training:

Na je inschrijving ontvang je de factuur. We verzoeken je het volledige bedrag binnen 24 uur aan ons over te maken.

Daarna is je plaats op de training gereserveerd,  en ontvang je alle informatie, tips en de opdrachten ter voorbereiding.

 

 

Annuleringsvoorwaarden:

KLM Online training Game/ CBI:

Indien je de training annuleert nadat je alle informatie hebt ontvangen dan wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht.

Bij ziekte is het mogelijk de training te verzetten, alleen indien er een alternatieve datum beschikbaar is.

Groepstraining:

Wanneer je de training annuleert nadat je van Cabin-OK de bevestiging en tips ter voorbereiding hebt ontvangen dan brengen wij € 75,-kosten in rekening . Dit bedrag wordt verrekend met je aanbetaling.

Indien je de gereserveerde training uiterlijk 7 dagen voor aanvang annuleert en binnen 3 maanden  opnieuw inschrijft voor een training bij Cabin-OK, wordt je aanbetaling van € 75,- in mindering gebracht op de kosten van de eerstvolgende training.

Bij annulering van een gereserveerde training brengen wij in rekening:

Bij 7 dagen tot 48 uur voor aanvang van de training 50% van het cursusbedrag

Binnen 48 uur voor aanvang de training 100% van het cursusbedrag.

Privacy :

CABIN OK zal gegevens van deelnemer strikt vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen en deze niet zonder toestemming van deelnemer aan derden ter beschikking stellen. daarbij volgen wij de privacywet AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Intellectuele eigendomsrechten:

Het auteursrecht en alle overige intellectuele eigendomsrechten voor alle door CABIN OK op schrift gestelde en in digitale vorm aan de deelnemer aangeboden documenten zijn eigendom van CABIN OK.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van CABIN OK is het niet toegestaan deze te kopiëren, aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken, of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Aansprakelijkheid:

Cabin-OK is niet aansprakelijk voor schade / letsel of Covid 19 besmetting  opgelopen tijdens de training.

LOCATIES

Ons adres waar  de trainingen worden gehouden:

  • Locatie Amsterdam